Forside
Forside
Hvad er den almene opfattelse af "Socialdemokratiet"?

"Socialdemokratiet" (A) udsprang på baggrund af stor armod, fattigdom, sult og nød, hos arbejderklassen i slutningen af attenhundrede- og i starten af nittenhundredetallet. Mere præcist 1871 hvor Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff tog hånd om begivenhederne. Den mest kendte socialdemokrat er ubetinget den legendariske cigarsorterer Thorvald A. M. Stauning (26. oktober 1873 - 3. maj 1942), som blev Danmarks første Socialdemokratiske statsminister. Da han døde i 1942, døde med ham tilsyneladende også hele den oprindelige Socialdemokratiske ide. Partiets ideologi er/var at skabe en større social retfærdighed (læs lighed) i samfundet. Socialdemokratiet er i dag at finde et eller andet sted omkring midten af de to yderfløje i dansk politik, som p.t. udgøres af "Dansk Folkeparti" på højrefløjen, og "Enhedslisten" på venstrefløjen.

"Socialdemokratiet" er, siden de sidst kom i opposition et meget splittet parti i en tilsyneladende uophørlig krise, og med mange interne magtkampe. Dog syntes det at have skabt lidt ro, at de nu har indgået et samarbejde med ”Socialistisk Folkeparti”. Det har ellers mest af alt oplevedes som at politikerne har haft mere travlt med interne stridigheder, end den Socialdemokratiske politik og ide som de er sat i verden for, og som vælgerne nu i årevis forgæves har efterlyst.
Krisen er sandsynligvis en udløber af, at et parti der er skabt for at tilgodese arbejderklassen og dennes interesser, i de sidste mange år er blevet styret af akademikere, hvor mange af dem "er født med en sølvske i munden", uden på nogen måde at have anvendt et stykke håndværktøj og kun har set en rigtig arbejder på et billede.
Det er klart at det vil skabe stor mistillid, blandt Socialdemokratiske vælgere, at man nu, oven i købet, vil sætte en kvindelig cand.scient.pol. der ikke har bedre arbejdermæssige kompetencer, end at være født i Rødovre den 14. december 1966, og voksede op i et arbejderkvarter i Ishøj, til at være statsministerkandidat. Det kan da god fremstå som lidt tyndt og utroværdigt.


Om frihed,lighed
og broderskab
Nu er siden ikke længere. Vil du tibage til toppen tryk