Forside
Forside
Hvad er den almene opfattelse af " Radikale Venstre"?

"Det Radikale Venstre" (B) opstod i 1905, på baggrund af intern strid i partiet "Venstrereformpartiet", som igen var et parti der var brudt ud af "Venstre". "Det "Radikale Venstre" ser sig selv som et socialliberalt parti. Det er lykkedes partiet tre gange indenfor de sidste 100 år at opnå statsministerposten, bl.a. var Thomas Madsen-Mygdal statsminister fra 1926 til 1929. Han er ken sidste 100 år at opnå statsministerposten, bl.a. var Thomas Madsen-Mygdal statsminister fra 1926 til 1929. Han er kendt for at have
sagt de bevingede ord "Lad falde hvad ej kan stå". Partiet anses for at være noget flakkende, i forhold til "hvem de vil være i stue med", og dermed hvilken politik der skal føres. Sagt på en anden måde radikale politikere kan ikke bestemme sig, og melde ud hvad de vil, så almindelige mennesker kan forstå det. Dette illustreres ofte ved en joke som siger "Lad en radikal spise ved et "Tag selv bord" og han/hun dør af sult".

Partiet er kendt for sin meget imødekommende, og liberale holdning til indvandrere, flygtninge og andre minoriteter. Altså et parti der er at finde omkring midten af Dansk politik. Partiet får skyld for at have en stor del af sin vælgerskare blandt lærere, og beslægtede faggrupper. Retfærdigvis må det vel siges at "Det "Radikale Venstres" vælgere kan læse og skrive i større udstrækning end gennemsnittet.

Denne flakkende og ubeslutsomme holdning, har medført, at nogle Radikale politikere mandag den 7. maj 2007 stiftede et nyt parti "Ny Alliance". Dette parti har allerede, med velkendt Radikal ubeslutsomhed, skiftet navn. Der er i skrivende stund kun en af de oprindelige stiftere af partiet tilbage. Læs mere under "Liberal Alliance".


Nu er siden ikke længere. Vil du tibage til toppen tryk