Forside
Forside
Hvad er den almene opfattelse af " Konservative Folkeparti"?

"Det Konservative Folkeparti" (C) som vi kender dem i dag, blev stiftet i slutningen af 1915 på grundlag af forhandlinger imellem partierne Højre, De Frikonservative og en fløj af det tidligere Moderate Venstre. Partiet startede med et ganske præcist 12 punkts program, hvor et af punkterne var " Gennemførelse af kvinders ligestilling". Et punkt der nu næsten hundrede år senere, stadig mangler en del i at være helt gennemført. Det Konservative Folkeparti er et borgerligt parti, der fremstår som garant for det bestående, "Gud, konge og fædreland" og andre gode borgerlige dyder som bl.a. "lov og orden". Til tider kniber det temmelig meget for nogle af partiets egne medlemmer, og deres nærmeste familie, at holde orden i egne rækker. Ikke mange andre partier kan bryste sig med at have produceret så mange "lovovertrædere" af den ene elle anden art. Partiet har til dato mønstret én statsminister. "Det Konservative Folkeparti" har i dag, sammen med "Venstre" regeringsmagten.

Det er et parti, der er højt skattet af især det private erhvervsliv, som eksempelvis slipsefabrikanterne.


Det må dog ikke henstå i glemsel, at dette parti har fosteret en justitsminister, der havde den tvivlsomme ære at blive idømt tre måneders betinget fængsel. En partileder tobaderede, i en 32 hestes brandert, ind i en betonklods. Hans efterfølge havde en tidligere fængselsstraf for, at have kørt bil i spirituspåvirket tilstand. Nu sidst, men ikke mindst, den nuværende partiformand og justitsminister har måtte modtage en "næse" så stor, at hun ikke ikke længere kan være i folketingets padanoster, grundet at hun har givet urigtige oplysninger til folketinget. Havde vi skrabet mere i overfladen, kunne der sikkert findes andre ting. Dette er trods ovenstående det parti der står som garant for lov og orden i Danmark.
Når vi har fremhævet disse ting, er det fordi "Hr. og Fru Jensen skal have mulighed for at kunne forstå hvorfor den enkelte borgeres retssikkerhed, der varetages af en etat under justitsministeren kan fremstå egenrådig og ude af trit men den virkelig virkelighed.

Nu er siden ikke længere. Vil du tibage til toppen tryk