Forside
Forside
Hvad er den almene opfattelse af " Dansk Folkeparti"?

"Dansk Folkeparti" (DF) blev grundlagt af partiets ubestridte leder Pia Kjærsgaard i slutningen af året 1995. Partiet opstod på baggrund af uoverstigelige uoverensstemmelse med det nu hedengangne "Fremskridtsparti", hvorfra partiets stiftere kom. Partiet og dets medlemmer opfattes af mange som værende pariaer. Alligevel er partiet folketingets tredje største. Opfattelsen af partiet blandt folk i almindelighed er "det er dem de andre ikke vil lege med". Partiet regner sig selv som et "arbejderparti", og får tilsyneladende også mange stemmer fra arbejderklassen, idet partiets leder Pia Kjærsgaard forstår at tale et sprog som de fleste mennesker kan forstå, uden at skulle hente ordbogen. Partiet får heller ikke en uvæsentlig støtte fra den del af vælgere på højrefløjen som er EU kritiske, idet DF er det ene af de to sidste partier, der endnu er tilbage, med ønsket om at Danmark skal have en mere uforpligtende tilknytning til EU og Europa. DF anses for at være det yderste parti på højrefløjen. For tiden udgør DF regeringens parlamentariske grundlag.

Partiet er overordentlig topstyret, og mener at danskerne skal bevare ytringsfriheden, når bare det ikke er partiets tillidsfolk, der udtaler sig om eller mod partiet, for så er det ud!

Partiet har ligeledes en klar holdning til flygtninge og indvandrere, som der ellers findes et utal af meninger for og imod. "Skik følge eller land fly" kunne være overskriften på partiets overordnede holdning.

Nu er siden ikke længere. Vil du tibage til toppen tryk