Forside
Arbejdsmiljø er svært at difinere på en enkel måde, men hos os i CopyFix, plejer vi at udtrykke det således.

Hvad er et godt arbejdsmiljø?
- Det er når alle medarbejder passer godt på sit eget og sine kolegaers helbred uden dette går ud over produktionen, uanset om chefen er til stede eller ej.
Denne form for arbejdsmiljø, giver god beskæftigelse, men er sikkerhedsmæssig ikke i orden.
Hunseman
Folkebevægelsen mod arbejdsmiljø, ved pensioneret sløjdlærer I. B. Hunsemann er
desværre nedlagt. Vi har kun et enkelt vellignende billede tilbage af hr. Hunsemand.
Ære være hans minde.
Kan dit trænede øje se problemet her?
Intet er farligt når man har ferie, og slet ikke
hvis man er chef.
Man kan løfte i flok, hvis man er mange nok.
Husk:
Ingen byrde er så tung, at
man ikke kan lade den ligge.